Ekologinen energia ja sen hyödyt

Aurinkopaneelit ovat ympäristöystävällisempi vaihtoehto sähköntuotantoon

Pientaloa rakentaessa pyritään nykyään rakentamaan matalaenergia-, passiivienergia- tai nolla- ja plusenergiataloja. Tällaisten pientalojen energiankulutus on joko hyvin vähäistä, kuten matalaenergiatalossa ja passiivienergiatalossa tai se tuottaa yhtä paljon energiaa kuin kuluttaa, kuten esimerkiksi nollanenergiatalo. Plusenergiatalo taas tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Se, miten talojen käyttämä energia tuotetaan, on olennaisen tärkeää hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Aurinkopaneelit sopivat ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan pientalon sähköntuotantoon.

Tervetuloa blogin pariin. Jos pientalon rakentaminen ja sen lämmitys- ja energiantuotantomuodon valinta on sinulle ajankohtainen aihe, kannattaa jatkaa lukemista, sillä tällä kertaa käsittelemme energiatehokkaan pientalon rakentamista.

Sähköä ja energiaa tuotetaan sekä uusiutuvista että uusiutumattomista energialähteistä

Sähköä tuotetaan muuttamalla erilaisia primäärienergianmuotoja sähköksi. Ympäristön suojelemiseksi, sähköä ja energiaa pyritään nykyään tuottamaan uusiutuvista energialähteistä, kuten esimerkiksi vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maa- ja ilmalämpöenergia, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttolaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet. Uusiutumattomia energialähteitä ovat energiavarat, jotka kuluvat loppuun aikojen saatossa tai uusiutuvat todella hitaasti, kuten esimerkiksi kaikki fossiiliset energiamuodot, ydinvoima ja turve. Uusiutuvan energian käyttäminen pientalossa on kannattavaa pientalonomistajalle, yrityksille ja maatiloille ympäristön säästämisen lisäksi rahallisesti.

Matalaenergiatalo, passiivitalo ja nolla- ja plusenergiatalo

Energiaa tarvitaan talossa sekä tilojen että käyttöveden lämmittämiseen, valaistukseen ja erilaisten kodin laitteiden käyttämiseen. Matalaenergiatalon energiankulutus on paljon pienempi kuin tavallisessa talossa ja sen määritelmä on, että sen lämmitysenergiantarve on puolet verrattuna taloon, joka täyttää voimassa olevat rakennusmääräykset. Passiivienergiatalo tarvitsee taas selkeästi vähemmän lämmitysenergiaa kuin matalaenergiatalo ja noin viidenneksen tyypillisen pientalon vaatimasta energiasta. Matalaenergia- ja passiivitaloja rakennetaan jo paljon ja ne ovat tällä hetkellä sekä teknisesti että kustannusten kannalta kannattavimpia, mutta tulevaisuudessa tavoitteena on pyrkiä rakentamaan nolla- ja plusenergiataloja. Nollaenergiatalo tuottaa vuositasolla saman verran energiaa kuin se kuluttaa. Sen tarvitseman energian tuottamiseksi voidaan esimerkiksi käyttää puuta lämpöenergian tuottamiseen ja asentaa aurinkopaneelit tai pieni tuulivoimala sähköenergian tuottamiseksi. Plusenergiatalo taas tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa, mutta ei välttämättä vuoden jokaisena päivänä, vaan yleensä keväisin ja kesäisin. Energiantuotantoon voidaan käyttää samoja metodeja kuin nollaenergiataloissa ja sen tuottama ylimääräinen energia voidaan esimerkiksi myydä takaisin valtakunnalliseen sähköverkkoon. Aurinkopaneelit myy esimerkiksi Savon Aurinkoenergia Oy.


jaa